COVID-19

Na Terenie Terminalu znajduje się punkt testowania na Covid 19.

Wymieniony punkt dostępny jest dla podróżnch w godz. 06.00- 22.00

 

Zasady wjazdu do Szwecji

Szwedzki rząd podjął decyzję, że obcokrajowcy wjeżdżający do Szwecji będą zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Od momentu pobrania próbki do momentu przekroczenia granicy nie może upłynąć więcej niż 48 godzin. Wymóg obowiązuje do 31 maja 2021 roku i może zostać przedłużony. Obowiązek nie dotyczy obywateli szwedzkich.

Wymóg został wprowadzony w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się różnych wariantów wirusa SARS-CoV-2 i dotyczy wszystkich osób, które ukończyły 18. rok życia, bez względu na to, skąd podróżują.

Osoby regularnie dojeżdżające do pracy są zobowiązane do okazania testu nie starszego niż tydzień.

Na granicy akceptowane będą następujące rodzaje testów:

 • test antygenowy,
 • test PCR
 • test LAMP
 • test TMA

Na okazanym zaświadczeniu muszą się znaleźć następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby poddanej testowi
 • Data i godzina pobrania próbki
 • Informacja o rodzaju testu (antygenowy, PCR czy LAMB)
 • Wynik testu
 • Informacja o tym, kto wydał zaświadczenie

Akceptowane są zaświadczenia w języku szwedzkim, angielskim, norweskim lub duńskim.

Szwedzki Urząd ds. Zdrowia Publicznego rekomenduje wszystkim osobom wjeżdżającym do Szwecji, niezależnie od obywatelstwa, wykonanie testu po przyjeździe i unikanie kontaktów społecznych przez 7 dni.

Z obowiązku okazania testu nie zwalnia zaświadczenie o szczepieniu lub przebytym zakażeniu COVID-19. 

Wymóg okazania negatywnego testu nie obowiązuje:

 • Obywateli szwedzkich
 • Osób, które nie ukończyły 18. roku życia
 • Osób zamieszkałych w Szwecji
 • Osób wykonujących transport medyczny i w nim  uczestniczących lub podlegających takiemu transportowi
 • Personelu zajmującego się transportem towarów i innego personelu w branży transportowej
 • Osób posiadających pilne powody rodzinne
 • Osób potrzebujących ochrony międzynarodowej lub mających inne powody humanitarne
 • Osób, które mają zostać poddane w Szwecji operacji lub innym niecierpiącym zwłoki świadczeniom medycznym
 • Osób przekraczających granicę i w ramach hodowli reniferów
 • Marynarzy
 • Personelu wykonującego obowiązki w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej, celnej i służb ratowniczych.